ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

с. Кушугум,

Запорізька обл.                                                                                                                                            10.04.2024

У цій Політиці пояснюється, як Ваші Персональні Дані збираються, використовуються і розголошуються фізичною особою-підприємцем КОРОНЕЦЬ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, який діє на підставі Виписки з ЄДР юр.осіб, ФОП та ГФ  № 2000800010001006052  від 15.09.2023 р.  (далі – ФОП)        

Ця Політика охоплює діяльність в мережі Інтернет, веб-сайті https://linktrust.com.ua/  (далі - Сайт) та інших ресурсах ФОП.                                        

1. ТЕРМІНИ

1.1. Персональні дані (далі - ПД) - будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (суб'єкт персональних даних), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.                

1.2. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.                

1.3. Конфіденційність персональних даних – обов’язок здійснювати дії, які не допускають поширення ПД без згоди суб'єкта персональних даних.                                        

1.4. Суб'єкт персональних даних (СПД):

Особа, яка потенційно є Замовником Послуг, які визначені Публічною офертою, що розміщена на Сайті (в т.ч. відвідувач Сайту).        

Особа, яка здійснила оплату та є Замовником Послуг, які визначені Публічною офертою, що розміщена на Сайті.                                        

1.5. Послуги - послуги в інших сферах освіти та інформаційно-консультаційні послуги, які ФОП надає СПД в рамках Публічної оферти.        

                      2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗБОРУ                        2.1. Персональні дані, дозволені до обробки в цілях цієї Політики конфіденційності, надаються Суб'єктом персональних даних самостійно при виявлені інтересу до Послуг ФОП, при їх оплаті та включають в себе наступну інформацію:                                

 - прізвище, ім’я, по батькові;

 - телефон;

 - електронна адреса;

 - будь-яка інша персональна інформація, яку Суб’єкт надав за своїм бажанням.                                

2.2. Крім того, Сайт може здійснювати збирання інформації, яка генерується при обробленні даних, наданих СПД, при використанні сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання, IP-адреси електронно-обчислювального пристрою (комп'ютера, телефону, планшета і т.д.), адреси попередніх веб-сторінок, з яких було отримано доступ до сайту та ін.                                        

                       3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ                

3.1. Цілі:

 - ідентифікація особи, листування в рамках Публічної оферти, діяльності Сайту;

- надання Суб'єкту персональних даних спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від ФОП, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Послуг, а також обробка запитів і заявок від першого;                                        

- проведення статистичних, аналітичних, маркетингових та інших досліджень, на основі наданих даних;

- адміністрування Сайту та бізнесу ФОП;

- здійснення операцій з платіжними системами, сервісами;

- забезпечення рекламної діяльності, в т.ч. при публікації відгуків та ін.;                                        

- виконання зобов’язань перед користувачами, клієнтами, партнерами;

- в інших цілях, які необхідні для надання Послуг, діяльності ФОП.                                        

                                   4. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ                        

4.1. Розкриття ПД допустиме в наступних випадках:                        

- для будь-якого з працівників ФОП, партнерам, які залучені до надання Послуг, що передбачені Публічною офертою, в об’ємі та цілях, визначених в ній та діяльністю ФОП;                                        

- якщо це вимагається чинним законодавством, нормативними положеннями у передбаченому чинним законодавством порядком, запитом від державних органів або якщо розкриття даних необхідне з міркувань безпеки або зі схожих причин;                                

- представникам правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, інших державних органів, та іншим третім сторонам, а також у разі претензій або суперечок, пов’язаних із діяльністю ФОП;                        

- у зв’язку з будь-яким поточними або майбутніми судовими процесами;                                        

- з метою встановлення, реалізації або захисту законних прав ФОП (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству або зниження кредитних ризиків, ризиків контролю фінансового моніторингу);                                        

- покупцеві (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу або активів, який ФОП продає (або планує продати);                                        

- інші випадки, коли не розкриття персональних даних може нашкодити діяльності ФОП.                        

4.2. В інших випадках, ФОП не буде розкривати ваші ПД третім особам, за виключенням випадків, зазначених в Політиці конфіденційності.                                                                

                      5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПОСЛУГ                                

5.1. Цією Політикою ФОП гарантує здійснювати дії, які забезпечують схоронність даних переданих йому в рамках Публічної оферти.                        

5.2. ФОП гарантує обмеження кола осіб, залучених до надання Послуг в рамках Публічної оферти, задля функціонування бізнесу, своїми працівниками та підрядниками.                

5.3. Обробку персональних даних щодо банківських рахунків, банківських карток, платіжної інформації тощо ФОП не здійснює, здійснює відповідний банк, банківські системи дистанційного обслуговування, сервіси переказу коштів відповідно до їх Політики конфіденційності або інших документів.                        

                                                   6. ДОДАТКОВІ УМОВИ                

6.1. Підставою для обробки персональних даних є згода, наявність якої підтверджується діями СПД із їх передачі ФОП в месенджерах, соціальних мережах, Google-формах, Сайті в т.ч. здійсненні конклюдентних дій шляхом купівлі Послуг ФОП та акцепту Публічної оферти.                                

6.2. Надаючи свої персональні дані, Суб'єкт персональних даних гарантує, що вони є в даний час і залишаться в майбутньому справжніми, точними, повними і актуальними. В іншому випадку, при їх зміні, зобов’язується повідомити ФОП протягом 5 робочих днів.                                        

6.3. ФОП має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Суб'єкта персональних даних.

6.4. ФОП несе відповідальність за розповсюдження ПД, виключно у випадках, якщо його вина буде доведена в судовому порядку. За дії Суб’єкта ПД чи осіб, які були залучені з його сторони та призвели до порушень, ФОП відповідальності не несе.                                        

6.5. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

6.6. У випадку виникнення розбіжностей, які виникають внаслідок дії цієї Політики конфіденційності Сторони зобов’язані здійснити дії для врегулювання їх в досудовому порядку, шляхом направлення претензії. У випадку недосягнення згоди між Сторонами протягом 30 календарних днів, спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

6.7. Ви, як СПД, підтверджуєте своє ознайомлення з тим фактом, що передача інформації через Інтернет є по суті незахищеною, і ФОП не може гарантувати захист даних, надісланих через всесвітню мережу.        

6.8. Сайт, послуги, електронні ресурси, платформи для навчання , месенджери можуть містити посилання на інші сайти/ресурси. ФОП не несе відповідальності за політику конфіденційності цих сайтів/ресурсів. Рекомендую Вам ознайомитись з політикою конфіденційності цих сайтів/ресурсів, перш ніж надавати будь-яку інформацію.                

6.9. Своїми діями із передачі персональних даних, в т.ч. конклюдентними діями, ВИ, як Субʼєкт ПД надаєте згоду на обробку персональних даних.                

6.10. Всі пропозиції або питання стосовно цієї Політики конфіденційності слід повідомляти:  [email protected] 

6.11. Чинна Політика конфіденційності розміщена на Сайті.